Index of /blast/db/


../
FASTA/                       09-Aug-2020 19:28          -
v5/                        12-Aug-2020 15:26          -
16S_ribosomal_RNA.tar.gz              08-Aug-2020 15:59      36401730
16S_ribosomal_RNA.tar.gz.md5            08-Aug-2020 15:59         59
18S_fungal_sequences.tar.gz            08-Aug-2020 16:00      31297909
18S_fungal_sequences.tar.gz.md5          08-Aug-2020 16:00         62
28S_fungal_sequences.tar.gz            08-Aug-2020 16:00      32115928
28S_fungal_sequences.tar.gz.md5          08-Aug-2020 16:00         62
Betacoronavirus.tar.gz               12-Aug-2020 09:37      59831910
Betacoronavirus.tar.gz.md5             12-Aug-2020 09:37         57
ITS_RefSeq_Fungi.tar.gz              10-Aug-2020 09:38      32762726
ITS_RefSeq_Fungi.tar.gz.md5            10-Aug-2020 09:38         58
ITS_eukaryote_sequences.tar.gz           05-Aug-2020 09:38      39358011
ITS_eukaryote_sequences.tar.gz.md5         05-Aug-2020 09:38         65
LSU_eukaryote_rRNA.tar.gz             12-Jun-2020 09:38      33047528
LSU_eukaryote_rRNA.tar.gz.md5           12-Jun-2020 09:38         60
LSU_prokaryote_rRNA.tar.gz             29-May-2020 09:37      32932939
LSU_prokaryote_rRNA.tar.gz.md5           29-May-2020 09:37         61
README                       04-Feb-2020 15:14        11437
SSU_eukaryote_rRNA.tar.gz             12-Jun-2020 09:38      33436687
SSU_eukaryote_rRNA.tar.gz.md5           12-Jun-2020 09:38         60
blastdbv5.pdf                   13-Feb-2020 17:20        22424
cdd_delta.tar.gz                  30-Jun-2020 13:31     1582493684
cdd_delta.tar.gz.md5                30-Jun-2020 13:38         51
env_nr.00.tar.gz                  06-Aug-2020 07:43     1001726743
env_nr.00.tar.gz.md5                06-Aug-2020 07:43         51
env_nr.01.tar.gz                  06-Aug-2020 07:43      780943167
env_nr.01.tar.gz.md5                06-Aug-2020 07:43         51
env_nr.02.tar.gz                  06-Aug-2020 07:43      170818855
env_nr.02.tar.gz.md5                06-Aug-2020 07:43         51
env_nt.00.tar.gz                  10-Aug-2020 11:12     2684699526
env_nt.00.tar.gz.md5                10-Aug-2020 11:12         51
env_nt.01.tar.gz                  10-Aug-2020 11:12     1035320198
env_nt.01.tar.gz.md5                10-Aug-2020 11:12         51
env_nt.02.tar.gz                  10-Aug-2020 11:12      795681441
env_nt.02.tar.gz.md5                10-Aug-2020 11:12         51
env_nt.03.tar.gz                  10-Aug-2020 11:12     1128151205
env_nt.03.tar.gz.md5                10-Aug-2020 11:12         51
env_nt.04.tar.gz                  10-Aug-2020 11:13     1130843295
env_nt.04.tar.gz.md5                10-Aug-2020 11:13         51
env_nt.05.tar.gz                  10-Aug-2020 11:13     1127587437
env_nt.05.tar.gz.md5                10-Aug-2020 11:13         51
env_nt.06.tar.gz                  10-Aug-2020 11:13     1111996200
env_nt.06.tar.gz.md5                10-Aug-2020 11:13         51
env_nt.07.tar.gz                  10-Aug-2020 11:13     1132362967
env_nt.07.tar.gz.md5                10-Aug-2020 11:13         51
env_nt.08.tar.gz                  10-Aug-2020 11:13     1134521246
env_nt.08.tar.gz.md5                10-Aug-2020 11:13         51
env_nt.09.tar.gz                  10-Aug-2020 11:13     1127855531
env_nt.09.tar.gz.md5                10-Aug-2020 11:13         51
env_nt.10.tar.gz                  10-Aug-2020 11:13     1112675779
env_nt.10.tar.gz.md5                10-Aug-2020 11:13         51
env_nt.11.tar.gz                  10-Aug-2020 11:13     1126905299
env_nt.11.tar.gz.md5                10-Aug-2020 11:13         51
env_nt.12.tar.gz                  10-Aug-2020 11:13     1121066628
env_nt.12.tar.gz.md5                10-Aug-2020 11:13         51
env_nt.13.tar.gz                  10-Aug-2020 11:14     1120931953
env_nt.13.tar.gz.md5                10-Aug-2020 11:14         51
env_nt.14.tar.gz                  10-Aug-2020 11:14     1126736085
env_nt.14.tar.gz.md5                10-Aug-2020 11:14         51
env_nt.15.tar.gz                  10-Aug-2020 11:14     1118410107
env_nt.15.tar.gz.md5                10-Aug-2020 11:14         51
env_nt.16.tar.gz                  10-Aug-2020 11:14     1116561870
env_nt.16.tar.gz.md5                10-Aug-2020 11:14         51
env_nt.17.tar.gz                  10-Aug-2020 11:14     1110239308
env_nt.17.tar.gz.md5                10-Aug-2020 11:14         51
env_nt.18.tar.gz                  10-Aug-2020 11:14     1118463912
env_nt.18.tar.gz.md5                10-Aug-2020 11:14         51
env_nt.19.tar.gz                  10-Aug-2020 11:14     1097123950
env_nt.19.tar.gz.md5                10-Aug-2020 11:14         51
env_nt.20.tar.gz                  10-Aug-2020 11:14     1072035742
env_nt.20.tar.gz.md5                10-Aug-2020 11:14         51
env_nt.21.tar.gz                  10-Aug-2020 11:14     1073359731
env_nt.21.tar.gz.md5                10-Aug-2020 11:14         51
env_nt.22.tar.gz                  10-Aug-2020 11:15     1051028903
env_nt.22.tar.gz.md5                10-Aug-2020 11:15         51
env_nt.23.tar.gz                  10-Aug-2020 11:15     1151332321
env_nt.23.tar.gz.md5                10-Aug-2020 11:15         51
env_nt.24.tar.gz                  10-Aug-2020 11:15     1171873225
env_nt.24.tar.gz.md5                10-Aug-2020 11:15         51
env_nt.25.tar.gz                  10-Aug-2020 11:15     1225482274
env_nt.25.tar.gz.md5                10-Aug-2020 11:15         51
env_nt.26.tar.gz                  10-Aug-2020 11:15     1191726951
env_nt.26.tar.gz.md5                10-Aug-2020 11:15         51
env_nt.27.tar.gz                  10-Aug-2020 11:15     1197430010
env_nt.27.tar.gz.md5                10-Aug-2020 11:15         51
env_nt.28.tar.gz                  10-Aug-2020 11:15     1132974031
env_nt.28.tar.gz.md5                10-Aug-2020 11:15         51
env_nt.29.tar.gz                  10-Aug-2020 11:15     1101424455
env_nt.29.tar.gz.md5                10-Aug-2020 11:15         51
env_nt.30.tar.gz                  10-Aug-2020 11:16     1070676042
env_nt.30.tar.gz.md5                10-Aug-2020 11:16         51
env_nt.31.tar.gz                  10-Aug-2020 11:16     1024845049
env_nt.31.tar.gz.md5                10-Aug-2020 11:16         51
env_nt.32.tar.gz                  10-Aug-2020 11:16     1089198981
env_nt.32.tar.gz.md5                10-Aug-2020 11:16         51
env_nt.33.tar.gz                  10-Aug-2020 11:16     1047546431
env_nt.33.tar.gz.md5                10-Aug-2020 11:16         51
env_nt.34.tar.gz                  10-Aug-2020 11:16     1034161442
env_nt.34.tar.gz.md5                10-Aug-2020 11:16         51
env_nt.35.tar.gz                  10-Aug-2020 11:16      209242966
env_nt.35.tar.gz.md5                10-Aug-2020 11:16         51
human_genome.00.tar.gz               07-Apr-2020 20:01      711145305
human_genome.00.tar.gz.md5             07-Apr-2020 20:01         71
human_genome.01.tar.gz               07-Apr-2020 20:02      481112005
human_genome.01.tar.gz.md5             07-Apr-2020 20:02         71
landmark.tar.gz                  04-Aug-2020 19:28      162689197
landmark.tar.gz.md5                04-Aug-2020 19:28         50
mouse_genome.00.tar.gz               07-Apr-2020 20:17      706215847
mouse_genome.00.tar.gz.md5             07-Apr-2020 20:17         71
mouse_genome.01.tar.gz               07-Apr-2020 20:17      319679721
mouse_genome.01.tar.gz.md5             07-Apr-2020 20:17         71
nr.00.tar.gz                    05-Aug-2020 21:11     15469943024
nr.00.tar.gz.md5                  05-Aug-2020 21:11         47
nr.01.tar.gz                    05-Aug-2020 21:12     1968213103
nr.01.tar.gz.md5                  05-Aug-2020 21:12         47
nr.02.tar.gz                    05-Aug-2020 21:12     1792498514
nr.02.tar.gz.md5                  05-Aug-2020 21:12         47
nr.03.tar.gz                    05-Aug-2020 21:13     2323440888
nr.03.tar.gz.md5                  05-Aug-2020 21:13         47
nr.04.tar.gz                    05-Aug-2020 21:13     2425908074
nr.04.tar.gz.md5                  05-Aug-2020 21:13         47
nr.05.tar.gz                    05-Aug-2020 21:13     2136893706
nr.05.tar.gz.md5                  05-Aug-2020 21:13         47
nr.06.tar.gz                    05-Aug-2020 21:14     1876947128
nr.06.tar.gz.md5                  05-Aug-2020 21:14         47
nr.07.tar.gz                    05-Aug-2020 21:14     2715394957
nr.07.tar.gz.md5                  05-Aug-2020 21:14         47
nr.08.tar.gz                    05-Aug-2020 21:14     2286394165
nr.08.tar.gz.md5                  05-Aug-2020 21:14         47
nr.09.tar.gz                    05-Aug-2020 21:15     2561525042
nr.09.tar.gz.md5                  05-Aug-2020 21:15         47
nr.10.tar.gz                    05-Aug-2020 21:15     2468259844
nr.10.tar.gz.md5                  05-Aug-2020 21:15         47
nr.11.tar.gz                    05-Aug-2020 21:15     2206702190
nr.11.tar.gz.md5                  05-Aug-2020 21:15         47
nr.12.tar.gz                    05-Aug-2020 21:16     2938432772
nr.12.tar.gz.md5                  05-Aug-2020 21:16         47
nr.13.tar.gz                    05-Aug-2020 21:16     2069760002
nr.13.tar.gz.md5                  05-Aug-2020 21:16         47
nr.14.tar.gz                    05-Aug-2020 21:16     2410324493
nr.14.tar.gz.md5                  05-Aug-2020 21:16         47
nr.15.tar.gz                    05-Aug-2020 21:16     2298221760
nr.15.tar.gz.md5                  05-Aug-2020 21:16         47
nr.16.tar.gz                    05-Aug-2020 21:17     2495705954
nr.16.tar.gz.md5                  05-Aug-2020 21:17         47
nr.17.tar.gz                    05-Aug-2020 21:17     2312865616
nr.17.tar.gz.md5                  05-Aug-2020 21:17         47
nr.18.tar.gz                    05-Aug-2020 21:17     2232128334
nr.18.tar.gz.md5                  05-Aug-2020 21:17         47
nr.19.tar.gz                    05-Aug-2020 21:18     2382946984
nr.19.tar.gz.md5                  05-Aug-2020 21:18         47
nr.20.tar.gz                    05-Aug-2020 21:18     2863518487
nr.20.tar.gz.md5                  05-Aug-2020 21:18         47
nr.21.tar.gz                    05-Aug-2020 21:18     2466010512
nr.21.tar.gz.md5                  05-Aug-2020 21:18         47
nr.22.tar.gz                    05-Aug-2020 21:19     2685963555
nr.22.tar.gz.md5                  05-Aug-2020 21:19         47
nr.23.tar.gz                    05-Aug-2020 21:19     2294468719
nr.23.tar.gz.md5                  05-Aug-2020 21:19         47
nr.24.tar.gz                    05-Aug-2020 21:20     2835045962
nr.24.tar.gz.md5                  05-Aug-2020 21:20         47
nr.25.tar.gz                    05-Aug-2020 21:20     2444588206
nr.25.tar.gz.md5                  05-Aug-2020 21:20         47
nr.26.tar.gz                    05-Aug-2020 21:20     2669275514
nr.26.tar.gz.md5                  05-Aug-2020 21:20         47
nr.27.tar.gz                    05-Aug-2020 21:21     2216262181
nr.27.tar.gz.md5                  05-Aug-2020 21:21         47
nr.28.tar.gz                    05-Aug-2020 21:22     2305434416
nr.28.tar.gz.md5                  05-Aug-2020 21:22         47
nr.29.tar.gz                    05-Aug-2020 21:22     2605484497
nr.29.tar.gz.md5                  05-Aug-2020 21:22         47
nr.30.tar.gz                    05-Aug-2020 21:22     2619862994
nr.30.tar.gz.md5                  05-Aug-2020 21:22         47
nr.31.tar.gz                    05-Aug-2020 21:23     2922107832
nr.31.tar.gz.md5                  05-Aug-2020 21:23         47
nr.32.tar.gz                    05-Aug-2020 21:23     2114237833
nr.32.tar.gz.md5                  05-Aug-2020 21:23         47
nr.33.tar.gz                    05-Aug-2020 21:23     1757746680
nr.33.tar.gz.md5                  05-Aug-2020 21:23         47
nr.34.tar.gz                    05-Aug-2020 21:23     2512995397
nr.34.tar.gz.md5                  05-Aug-2020 21:23         47
nr.35.tar.gz                    05-Aug-2020 21:24     2111682522
nr.35.tar.gz.md5                  05-Aug-2020 21:24         47
nr.36.tar.gz                    05-Aug-2020 21:24     2254644222
nr.36.tar.gz.md5                  05-Aug-2020 21:24         47
nr.37.tar.gz                    05-Aug-2020 21:25     2816646228
nr.37.tar.gz.md5                  05-Aug-2020 21:25         47
nr.38.tar.gz                    05-Aug-2020 21:25     1027965110
nr.38.tar.gz.md5                  05-Aug-2020 21:25         47
nt.00.tar.gz                    10-Aug-2020 15:18     3923396100
nt.00.tar.gz.md5                  10-Aug-2020 15:18         47
nt.01.tar.gz                    10-Aug-2020 15:18     2716317495
nt.01.tar.gz.md5                  10-Aug-2020 15:18         47
nt.02.tar.gz                    10-Aug-2020 15:19     2599442521
nt.02.tar.gz.md5                  10-Aug-2020 15:19         47
nt.03.tar.gz                    10-Aug-2020 15:19     2727277674
nt.03.tar.gz.md5                  10-Aug-2020 15:19         47
nt.04.tar.gz                    10-Aug-2020 15:20     2653141075
nt.04.tar.gz.md5                  10-Aug-2020 15:20         47
nt.05.tar.gz                    10-Aug-2020 15:20     2694612802
nt.05.tar.gz.md5                  10-Aug-2020 15:20         47
nt.06.tar.gz                    10-Aug-2020 15:21     2691457713
nt.06.tar.gz.md5                  10-Aug-2020 15:21         47
nt.07.tar.gz                    10-Aug-2020 15:21     2605993346
nt.07.tar.gz.md5                  10-Aug-2020 15:21         47
nt.08.tar.gz                    10-Aug-2020 15:22     2603615856
nt.08.tar.gz.md5                  10-Aug-2020 15:22         47
nt.09.tar.gz                    10-Aug-2020 15:22     2631631700
nt.09.tar.gz.md5                  10-Aug-2020 15:22         47
nt.10.tar.gz                    10-Aug-2020 15:23     2673679969
nt.10.tar.gz.md5                  10-Aug-2020 15:23         47
nt.11.tar.gz                    10-Aug-2020 15:23     2569515585
nt.11.tar.gz.md5                  10-Aug-2020 15:23         47
nt.12.tar.gz                    10-Aug-2020 15:23     2721418278
nt.12.tar.gz.md5                  10-Aug-2020 15:23         47
nt.13.tar.gz                    10-Aug-2020 15:24     2634544696
nt.13.tar.gz.md5                  10-Aug-2020 15:24         47
nt.14.tar.gz                    10-Aug-2020 15:24     2552225652
nt.14.tar.gz.md5                  10-Aug-2020 15:24         47
nt.15.tar.gz                    10-Aug-2020 15:25     2667668116
nt.15.tar.gz.md5                  10-Aug-2020 15:25         47
nt.16.tar.gz                    10-Aug-2020 15:25     2595471961
nt.16.tar.gz.md5                  10-Aug-2020 15:25         47
nt.17.tar.gz                    10-Aug-2020 15:25     2765285106
nt.17.tar.gz.md5                  10-Aug-2020 15:25         47
nt.18.tar.gz                    10-Aug-2020 15:26     2662510808
nt.18.tar.gz.md5                  10-Aug-2020 15:26         47
nt.19.tar.gz                    10-Aug-2020 15:26     2732750466
nt.19.tar.gz.md5                  10-Aug-2020 15:26         47
nt.20.tar.gz                    10-Aug-2020 15:27     2691734264
nt.20.tar.gz.md5                  10-Aug-2020 15:27         47
nt.21.tar.gz                    10-Aug-2020 15:27     2658235761
nt.21.tar.gz.md5                  10-Aug-2020 15:27         47
nt.22.tar.gz                    10-Aug-2020 15:27     2499888739
nt.22.tar.gz.md5                  10-Aug-2020 15:27         47
nt.23.tar.gz                    10-Aug-2020 15:28     2642321679
nt.23.tar.gz.md5                  10-Aug-2020 15:28         47
nt.24.tar.gz                    10-Aug-2020 15:28     2626227392
nt.24.tar.gz.md5                  10-Aug-2020 15:28         47
nt.25.tar.gz                    10-Aug-2020 15:29     2593939088
nt.25.tar.gz.md5                  10-Aug-2020 15:29         47
nt.26.tar.gz                    10-Aug-2020 15:29     1484076235
nt.26.tar.gz.md5                  10-Aug-2020 15:29         47
patnt.00.tar.gz                  10-Aug-2020 15:49     1754924318
patnt.00.tar.gz.md5                10-Aug-2020 15:49         50
patnt.01.tar.gz                  10-Aug-2020 15:49      995709503
patnt.01.tar.gz.md5                10-Aug-2020 15:49         50
patnt.02.tar.gz                  10-Aug-2020 15:49     1012415536
patnt.02.tar.gz.md5                10-Aug-2020 15:49         50
patnt.03.tar.gz                  10-Aug-2020 15:49     1002914544
patnt.03.tar.gz.md5                10-Aug-2020 15:49         50
patnt.04.tar.gz                  10-Aug-2020 15:49     1046744036
patnt.04.tar.gz.md5                10-Aug-2020 15:49         50
patnt.05.tar.gz                  10-Aug-2020 15:49      996946031
patnt.05.tar.gz.md5                10-Aug-2020 15:49         50
patnt.06.tar.gz                  10-Aug-2020 15:49      106062986
patnt.06.tar.gz.md5                10-Aug-2020 15:49         50
pdbaa.tar.gz                    07-Aug-2020 13:05      64874337
pdbaa.tar.gz.md5                  07-Aug-2020 13:05         47
pdbnt.tar.gz                    25-Feb-2020 18:49      31747195
pdbnt.tar.gz.md5                  25-Feb-2020 18:49         47
ref_euk_rep_genomes.00.tar.gz           12-Aug-2020 01:36     3380131875
ref_euk_rep_genomes.00.tar.gz.md5         12-Aug-2020 01:36         64
ref_euk_rep_genomes.01.tar.gz           12-Aug-2020 01:37     2850768849
ref_euk_rep_genomes.01.tar.gz.md5         12-Aug-2020 01:37         64
ref_euk_rep_genomes.02.tar.gz           12-Aug-2020 01:37     2840490667
ref_euk_rep_genomes.02.tar.gz.md5         12-Aug-2020 01:37         64
ref_euk_rep_genomes.03.tar.gz           12-Aug-2020 01:37     2914549819
ref_euk_rep_genomes.03.tar.gz.md5         12-Aug-2020 01:37         64
ref_euk_rep_genomes.04.tar.gz           12-Aug-2020 01:38     2901509347
ref_euk_rep_genomes.04.tar.gz.md5         12-Aug-2020 01:38         64
ref_euk_rep_genomes.05.tar.gz           12-Aug-2020 01:38     2917457995
ref_euk_rep_genomes.05.tar.gz.md5         12-Aug-2020 01:38         64
ref_euk_rep_genomes.06.tar.gz           12-Aug-2020 01:39     2917567353
ref_euk_rep_genomes.06.tar.gz.md5         12-Aug-2020 01:39         64
ref_euk_rep_genomes.07.tar.gz           12-Aug-2020 01:39     2878743385
ref_euk_rep_genomes.07.tar.gz.md5         12-Aug-2020 01:39         64
ref_euk_rep_genomes.08.tar.gz           12-Aug-2020 01:40     2939746763
ref_euk_rep_genomes.08.tar.gz.md5         12-Aug-2020 01:40         64
ref_euk_rep_genomes.09.tar.gz           12-Aug-2020 01:40     2884821564
ref_euk_rep_genomes.09.tar.gz.md5         12-Aug-2020 01:40         64
ref_euk_rep_genomes.10.tar.gz           12-Aug-2020 01:41     2933153388
ref_euk_rep_genomes.10.tar.gz.md5         12-Aug-2020 01:41         64
ref_euk_rep_genomes.11.tar.gz           12-Aug-2020 01:42     2933778435
ref_euk_rep_genomes.11.tar.gz.md5         12-Aug-2020 01:42         64
ref_euk_rep_genomes.12.tar.gz           12-Aug-2020 01:42     2923578963
ref_euk_rep_genomes.12.tar.gz.md5         12-Aug-2020 01:42         64
ref_euk_rep_genomes.13.tar.gz           12-Aug-2020 01:43     2934112998
ref_euk_rep_genomes.13.tar.gz.md5         12-Aug-2020 01:43         64
ref_euk_rep_genomes.14.tar.gz           12-Aug-2020 01:43     2916288200
ref_euk_rep_genomes.14.tar.gz.md5         12-Aug-2020 01:43         64
ref_euk_rep_genomes.15.tar.gz           12-Aug-2020 01:44     2921735231
ref_euk_rep_genomes.15.tar.gz.md5         12-Aug-2020 01:44         64
ref_euk_rep_genomes.16.tar.gz           12-Aug-2020 01:44     2922428147
ref_euk_rep_genomes.16.tar.gz.md5         12-Aug-2020 01:44         64
ref_euk_rep_genomes.17.tar.gz           12-Aug-2020 01:45     2936860575
ref_euk_rep_genomes.17.tar.gz.md5         12-Aug-2020 01:45         64
ref_euk_rep_genomes.18.tar.gz           12-Aug-2020 01:45     2898988914
ref_euk_rep_genomes.18.tar.gz.md5         12-Aug-2020 01:45         64
ref_euk_rep_genomes.19.tar.gz           12-Aug-2020 01:46     2893952805
ref_euk_rep_genomes.19.tar.gz.md5         12-Aug-2020 01:46         64
ref_euk_rep_genomes.20.tar.gz           12-Aug-2020 01:47     2959815805
ref_euk_rep_genomes.20.tar.gz.md5         12-Aug-2020 01:47         64
ref_euk_rep_genomes.21.tar.gz           12-Aug-2020 01:47     2933802343
ref_euk_rep_genomes.21.tar.gz.md5         12-Aug-2020 01:47         64
ref_euk_rep_genomes.22.tar.gz           12-Aug-2020 01:48     2936373871
ref_euk_rep_genomes.22.tar.gz.md5         12-Aug-2020 01:48         64
ref_euk_rep_genomes.23.tar.gz           12-Aug-2020 01:48     2916383568
ref_euk_rep_genomes.23.tar.gz.md5         12-Aug-2020 01:48         64
ref_euk_rep_genomes.24.tar.gz           12-Aug-2020 01:49     2921364114
ref_euk_rep_genomes.24.tar.gz.md5         12-Aug-2020 01:49         64
ref_euk_rep_genomes.25.tar.gz           12-Aug-2020 01:49     2912518226
ref_euk_rep_genomes.25.tar.gz.md5         12-Aug-2020 01:49         64
ref_euk_rep_genomes.26.tar.gz           12-Aug-2020 01:50     2907220308
ref_euk_rep_genomes.26.tar.gz.md5         12-Aug-2020 01:50         64
ref_euk_rep_genomes.27.tar.gz           12-Aug-2020 01:50     2918014427
ref_euk_rep_genomes.27.tar.gz.md5         12-Aug-2020 01:50         64
ref_euk_rep_genomes.28.tar.gz           12-Aug-2020 01:51     2906574672
ref_euk_rep_genomes.28.tar.gz.md5         12-Aug-2020 01:51         64
ref_euk_rep_genomes.29.tar.gz           12-Aug-2020 01:51     2928127897
ref_euk_rep_genomes.29.tar.gz.md5         12-Aug-2020 01:51         64
ref_euk_rep_genomes.30.tar.gz           12-Aug-2020 01:52     2891293286
ref_euk_rep_genomes.30.tar.gz.md5         12-Aug-2020 01:52         64
ref_euk_rep_genomes.31.tar.gz           12-Aug-2020 01:52     2923275121
ref_euk_rep_genomes.31.tar.gz.md5         12-Aug-2020 01:52         64
ref_euk_rep_genomes.32.tar.gz           12-Aug-2020 01:53     2886778593
ref_euk_rep_genomes.32.tar.gz.md5         12-Aug-2020 01:53         64
ref_euk_rep_genomes.33.tar.gz           12-Aug-2020 01:53     2856608324
ref_euk_rep_genomes.33.tar.gz.md5         12-Aug-2020 01:53         64
ref_euk_rep_genomes.34.tar.gz           12-Aug-2020 01:54     2923392036
ref_euk_rep_genomes.34.tar.gz.md5         12-Aug-2020 01:54         64
ref_euk_rep_genomes.35.tar.gz           12-Aug-2020 01:54     2919776793
ref_euk_rep_genomes.35.tar.gz.md5         12-Aug-2020 01:54         64
ref_euk_rep_genomes.36.tar.gz           12-Aug-2020 01:55     2809229157
ref_euk_rep_genomes.36.tar.gz.md5         12-Aug-2020 01:55         64
ref_euk_rep_genomes.37.tar.gz           12-Aug-2020 01:55     2847306220
ref_euk_rep_genomes.37.tar.gz.md5         12-Aug-2020 01:55         64
ref_euk_rep_genomes.38.tar.gz           12-Aug-2020 01:56     2905625967
ref_euk_rep_genomes.38.tar.gz.md5         12-Aug-2020 01:56         64
ref_euk_rep_genomes.39.tar.gz           12-Aug-2020 01:56     2861020177
ref_euk_rep_genomes.39.tar.gz.md5         12-Aug-2020 01:56         64
ref_euk_rep_genomes.40.tar.gz           12-Aug-2020 01:57     2873748136
ref_euk_rep_genomes.40.tar.gz.md5         12-Aug-2020 01:57         64
ref_euk_rep_genomes.41.tar.gz           12-Aug-2020 01:57     2864535761
ref_euk_rep_genomes.41.tar.gz.md5         12-Aug-2020 01:57         64
ref_euk_rep_genomes.42.tar.gz           12-Aug-2020 01:58     2916074526
ref_euk_rep_genomes.42.tar.gz.md5         12-Aug-2020 01:58         64
ref_euk_rep_genomes.43.tar.gz           12-Aug-2020 01:58     2882505049
ref_euk_rep_genomes.43.tar.gz.md5         12-Aug-2020 01:58         64
ref_euk_rep_genomes.44.tar.gz           12-Aug-2020 01:59     2877020334
ref_euk_rep_genomes.44.tar.gz.md5         12-Aug-2020 01:59         64
ref_euk_rep_genomes.45.tar.gz           12-Aug-2020 01:59     2864295364
ref_euk_rep_genomes.45.tar.gz.md5         12-Aug-2020 01:59         64
ref_euk_rep_genomes.46.tar.gz           12-Aug-2020 02:00     2837465322
ref_euk_rep_genomes.46.tar.gz.md5         12-Aug-2020 02:00         64
ref_euk_rep_genomes.47.tar.gz           12-Aug-2020 02:01     2913717746
ref_euk_rep_genomes.47.tar.gz.md5         12-Aug-2020 02:01         64
ref_euk_rep_genomes.48.tar.gz           12-Aug-2020 02:01     2825687261
ref_euk_rep_genomes.48.tar.gz.md5         12-Aug-2020 02:01         64
ref_euk_rep_genomes.49.tar.gz           12-Aug-2020 02:02     2880697487
ref_euk_rep_genomes.49.tar.gz.md5         12-Aug-2020 02:02         64
ref_euk_rep_genomes.50.tar.gz           12-Aug-2020 02:02     2891614433
ref_euk_rep_genomes.50.tar.gz.md5         12-Aug-2020 02:02         64
ref_euk_rep_genomes.51.tar.gz           12-Aug-2020 02:03     2876900398
ref_euk_rep_genomes.51.tar.gz.md5         12-Aug-2020 02:03         64
ref_euk_rep_genomes.52.tar.gz           12-Aug-2020 02:03     2806172552
ref_euk_rep_genomes.52.tar.gz.md5         12-Aug-2020 02:03         64
ref_euk_rep_genomes.53.tar.gz           12-Aug-2020 02:04     2836956434
ref_euk_rep_genomes.53.tar.gz.md5         12-Aug-2020 02:04         64
ref_euk_rep_genomes.54.tar.gz           12-Aug-2020 02:04     2873130056
ref_euk_rep_genomes.54.tar.gz.md5         12-Aug-2020 02:04         64
ref_euk_rep_genomes.55.tar.gz           12-Aug-2020 02:05     2849573479
ref_euk_rep_genomes.55.tar.gz.md5         12-Aug-2020 02:05         64
ref_euk_rep_genomes.56.tar.gz           12-Aug-2020 02:05     2884179123
ref_euk_rep_genomes.56.tar.gz.md5         12-Aug-2020 02:05         64
ref_euk_rep_genomes.57.tar.gz           12-Aug-2020 02:06     2849046943
ref_euk_rep_genomes.57.tar.gz.md5         12-Aug-2020 02:06         64
ref_euk_rep_genomes.58.tar.gz           12-Aug-2020 02:06     2910850146
ref_euk_rep_genomes.58.tar.gz.md5         12-Aug-2020 02:06         64
ref_euk_rep_genomes.59.tar.gz           12-Aug-2020 02:07     2909337398
ref_euk_rep_genomes.59.tar.gz.md5         12-Aug-2020 02:07         64
ref_euk_rep_genomes.60.tar.gz           12-Aug-2020 02:07     2895119485
ref_euk_rep_genomes.60.tar.gz.md5         12-Aug-2020 02:07         64
ref_euk_rep_genomes.61.tar.gz           12-Aug-2020 02:08     2733102845
ref_euk_rep_genomes.61.tar.gz.md5         12-Aug-2020 02:08         64
ref_euk_rep_genomes.62.tar.gz           12-Aug-2020 02:08     2850632408
ref_euk_rep_genomes.62.tar.gz.md5         12-Aug-2020 02:08         64
ref_euk_rep_genomes.63.tar.gz           12-Aug-2020 02:09     2854900527
ref_euk_rep_genomes.63.tar.gz.md5         12-Aug-2020 02:09         64
ref_euk_rep_genomes.64.tar.gz           12-Aug-2020 02:09     2876116009
ref_euk_rep_genomes.64.tar.gz.md5         12-Aug-2020 02:09         64
ref_euk_rep_genomes.65.tar.gz           12-Aug-2020 02:10     2807845906
ref_euk_rep_genomes.65.tar.gz.md5         12-Aug-2020 02:10         64
ref_prok_rep_genomes.00.tar.gz           10-Aug-2020 16:10     1002080693
ref_prok_rep_genomes.00.tar.gz.md5         10-Aug-2020 16:10         65
ref_prok_rep_genomes.01.tar.gz           10-Aug-2020 16:10      992437128
ref_prok_rep_genomes.01.tar.gz.md5         10-Aug-2020 16:10         65
ref_prok_rep_genomes.02.tar.gz           10-Aug-2020 16:10      984097056
ref_prok_rep_genomes.02.tar.gz.md5         10-Aug-2020 16:10         65
ref_prok_rep_genomes.03.tar.gz           10-Aug-2020 16:10      984011461
ref_prok_rep_genomes.03.tar.gz.md5         10-Aug-2020 16:10         65
ref_prok_rep_genomes.04.tar.gz           10-Aug-2020 16:10      992552850
ref_prok_rep_genomes.04.tar.gz.md5         10-Aug-2020 16:10         65
ref_prok_rep_genomes.05.tar.gz           10-Aug-2020 16:11      992292182
ref_prok_rep_genomes.05.tar.gz.md5         10-Aug-2020 16:11         65
ref_prok_rep_genomes.06.tar.gz           10-Aug-2020 16:11      991591104
ref_prok_rep_genomes.06.tar.gz.md5         10-Aug-2020 16:11         65
ref_prok_rep_genomes.07.tar.gz           10-Aug-2020 16:11      991991264
ref_prok_rep_genomes.07.tar.gz.md5         10-Aug-2020 16:11         65
ref_prok_rep_genomes.08.tar.gz           10-Aug-2020 16:11      990922839
ref_prok_rep_genomes.08.tar.gz.md5         10-Aug-2020 16:11         65
ref_prok_rep_genomes.09.tar.gz           10-Aug-2020 16:11      993069475
ref_prok_rep_genomes.09.tar.gz.md5         10-Aug-2020 16:11         65
ref_prok_rep_genomes.10.tar.gz           10-Aug-2020 16:11      991301098
ref_prok_rep_genomes.10.tar.gz.md5         10-Aug-2020 16:11         65
ref_prok_rep_genomes.11.tar.gz           10-Aug-2020 16:11      991924915
ref_prok_rep_genomes.11.tar.gz.md5         10-Aug-2020 16:11         65
ref_prok_rep_genomes.12.tar.gz           10-Aug-2020 16:11      784598214
ref_prok_rep_genomes.12.tar.gz.md5         10-Aug-2020 16:11         65
ref_viroids_rep_genomes.tar.gz           24-Apr-2020 15:57      30523978
ref_viroids_rep_genomes.tar.gz.md5         24-Apr-2020 15:57         65
ref_viruses_rep_genomes.tar.gz           03-Aug-2020 16:12      125605921
ref_viruses_rep_genomes.tar.gz.md5         03-Aug-2020 16:12         65
refseq_protein.00.tar.gz              07-Aug-2020 20:06     7659300208
refseq_protein.00.tar.gz.md5            07-Aug-2020 20:06         59
refseq_protein.01.tar.gz              07-Aug-2020 20:06     2250415054
refseq_protein.01.tar.gz.md5            07-Aug-2020 20:06         59
refseq_protein.02.tar.gz              07-Aug-2020 20:06     2250532390
refseq_protein.02.tar.gz.md5            07-Aug-2020 20:06         59
refseq_protein.03.tar.gz              07-Aug-2020 20:07     2250631957
refseq_protein.03.tar.gz.md5            07-Aug-2020 20:07         59
refseq_protein.04.tar.gz              07-Aug-2020 20:07     2250441154
refseq_protein.04.tar.gz.md5            07-Aug-2020 20:07         59
refseq_protein.05.tar.gz              07-Aug-2020 20:08     2250536270
refseq_protein.05.tar.gz.md5            07-Aug-2020 20:08         59
refseq_protein.06.tar.gz              07-Aug-2020 20:08     2250611268
refseq_protein.06.tar.gz.md5            07-Aug-2020 20:08         59
refseq_protein.07.tar.gz              07-Aug-2020 20:08     2250497556
refseq_protein.07.tar.gz.md5            07-Aug-2020 20:08         59
refseq_protein.08.tar.gz              07-Aug-2020 20:09     2250481191
refseq_protein.08.tar.gz.md5            07-Aug-2020 20:09         59
refseq_protein.09.tar.gz              07-Aug-2020 20:09     2250299568
refseq_protein.09.tar.gz.md5            07-Aug-2020 20:09         59
refseq_protein.10.tar.gz              07-Aug-2020 20:10     2250754048
refseq_protein.10.tar.gz.md5            07-Aug-2020 20:10         59
refseq_protein.11.tar.gz              07-Aug-2020 20:10     2250379978
refseq_protein.11.tar.gz.md5            07-Aug-2020 20:10         59
refseq_protein.12.tar.gz              07-Aug-2020 20:10     2250316296
refseq_protein.12.tar.gz.md5            07-Aug-2020 20:10         59
refseq_protein.13.tar.gz              07-Aug-2020 20:11     2250500486
refseq_protein.13.tar.gz.md5            07-Aug-2020 20:11         59
refseq_protein.14.tar.gz              07-Aug-2020 20:11     2250379191
refseq_protein.14.tar.gz.md5            07-Aug-2020 20:11         59
refseq_protein.15.tar.gz              07-Aug-2020 20:11     2250543482
refseq_protein.15.tar.gz.md5            07-Aug-2020 20:11         59
refseq_protein.16.tar.gz              07-Aug-2020 20:12     2250542634
refseq_protein.16.tar.gz.md5            07-Aug-2020 20:12         59
refseq_protein.17.tar.gz              07-Aug-2020 20:12     2250483733
refseq_protein.17.tar.gz.md5            07-Aug-2020 20:12         59
refseq_protein.18.tar.gz              07-Aug-2020 20:13     2250307458
refseq_protein.18.tar.gz.md5            07-Aug-2020 20:13         59
refseq_protein.19.tar.gz              07-Aug-2020 20:13     2250314226
refseq_protein.19.tar.gz.md5            07-Aug-2020 20:13         59
refseq_protein.20.tar.gz              07-Aug-2020 20:13     2250519040
refseq_protein.20.tar.gz.md5            07-Aug-2020 20:13         59
refseq_protein.21.tar.gz              07-Aug-2020 20:14     2250365251
refseq_protein.21.tar.gz.md5            07-Aug-2020 20:14         59
refseq_protein.22.tar.gz              07-Aug-2020 20:14      857062450
refseq_protein.22.tar.gz.md5            07-Aug-2020 20:14         59
refseq_rna.00.tar.gz                07-Aug-2020 14:12     3170873735
refseq_rna.00.tar.gz.md5              07-Aug-2020 14:12         55
refseq_rna.01.tar.gz                07-Aug-2020 14:12     2392734612
refseq_rna.01.tar.gz.md5              07-Aug-2020 14:12         55
refseq_rna.02.tar.gz                07-Aug-2020 14:12     2374217658
refseq_rna.02.tar.gz.md5              07-Aug-2020 14:12         55
refseq_rna.03.tar.gz                07-Aug-2020 14:12     2290606708
refseq_rna.03.tar.gz.md5              07-Aug-2020 14:12         55
refseq_rna.04.tar.gz                07-Aug-2020 14:13     2223124936
refseq_rna.04.tar.gz.md5              07-Aug-2020 14:13         55
refseq_rna.05.tar.gz                07-Aug-2020 14:13     2211149421
refseq_rna.05.tar.gz.md5              07-Aug-2020 14:13         55
refseq_rna.06.tar.gz                07-Aug-2020 14:13     2116911962
refseq_rna.06.tar.gz.md5              07-Aug-2020 14:13         55
swissprot.tar.gz                  07-Aug-2020 14:14      184355311
swissprot.tar.gz.md5                07-Aug-2020 14:14         51
taxdb.tar.gz                    12-Aug-2020 15:26      30861528
taxdb.tar.gz.md5                  12-Aug-2020 15:26         47
tsa_nr.00.tar.gz                  06-Aug-2020 07:47      792719705
tsa_nr.00.tar.gz.md5                06-Aug-2020 07:47         51
tsa_nr.01.tar.gz                  06-Aug-2020 07:47      199369404
tsa_nr.01.tar.gz.md5                06-Aug-2020 07:47         51
tsa_nt.00.tar.gz                  08-Aug-2020 07:46     1343623575
tsa_nt.00.tar.gz.md5                08-Aug-2020 07:46         51
tsa_nt.01.tar.gz                  08-Aug-2020 07:46      986220517
tsa_nt.01.tar.gz.md5                08-Aug-2020 07:46         51
tsa_nt.02.tar.gz                  08-Aug-2020 07:46      808104787
tsa_nt.02.tar.gz.md5                08-Aug-2020 07:46         51
tsa_nt.03.tar.gz                  08-Aug-2020 07:46      448510834
tsa_nt.03.tar.gz.md5                08-Aug-2020 07:46         51