Index of /genomes/Amyelois_transitella/CHR_Un/


../
680683_ref_ASM118610v1_chrUn.asn.gz        07-Aug-2015 17:31       9191339
680683_ref_ASM118610v1_chrUn.fa.gz         07-Aug-2015 17:31      98536238
680683_ref_ASM118610v1_chrUn.gbk.gz        07-Aug-2015 17:31      153404977
680683_ref_ASM118610v1_chrUn.gbs.gz        07-Aug-2015 17:31       4286997
680683_ref_ASM118610v1_chrUn.mfa.gz        07-Aug-2015 17:31      108557963