Index of /genomes/Dinoponera_quadriceps/CHR_Un/


../
609295_ref_ASM131382v1_chrUn.asn.gz        12-Nov-2015 20:33      10952912
609295_ref_ASM131382v1_chrUn.fa.gz         12-Nov-2015 20:33      77379928
609295_ref_ASM131382v1_chrUn.gbk.gz        12-Nov-2015 20:33      112439813
609295_ref_ASM131382v1_chrUn.gbs.gz        12-Nov-2015 20:33       4093202
609295_ref_ASM131382v1_chrUn.mfa.gz        12-Nov-2015 20:33      84302485