Index of /genomes/Maylandia_zebra/CHR_LG11/


../
mze_ref_M_zebra_UMD2a_chrLG11.asn.gz        25-Apr-2018 16:27        2869
mze_ref_M_zebra_UMD2a_chrLG11.fa.gz        25-Apr-2018 16:27       9517050
mze_ref_M_zebra_UMD2a_chrLG11.gbk.gz        25-Apr-2018 16:27      13249293
mze_ref_M_zebra_UMD2a_chrLG11.gbs.gz        25-Apr-2018 16:27        1851
mze_ref_M_zebra_UMD2a_chrLG11.mfa.gz        25-Apr-2018 16:27      10386613