Index of /genomes/Maylandia_zebra/CHR_LG13/


../
mze_ref_M_zebra_UMD2a_chrLG13.asn.gz        25-Apr-2018 16:27        2868
mze_ref_M_zebra_UMD2a_chrLG13.fa.gz        25-Apr-2018 16:27       9416863
mze_ref_M_zebra_UMD2a_chrLG13.gbk.gz        25-Apr-2018 16:27      13106268
mze_ref_M_zebra_UMD2a_chrLG13.gbs.gz        25-Apr-2018 16:27        1850
mze_ref_M_zebra_UMD2a_chrLG13.mfa.gz        25-Apr-2018 16:27      10268811