Index of /genomes/Maylandia_zebra/CHR_LG14/


../
mze_ref_M_zebra_UMD2a_chrLG14.asn.gz        25-Apr-2018 16:27        2868
mze_ref_M_zebra_UMD2a_chrLG14.fa.gz        25-Apr-2018 16:27      11069189
mze_ref_M_zebra_UMD2a_chrLG14.gbk.gz        25-Apr-2018 16:27      15469930
mze_ref_M_zebra_UMD2a_chrLG14.gbs.gz        25-Apr-2018 16:27        1850
mze_ref_M_zebra_UMD2a_chrLG14.mfa.gz        25-Apr-2018 16:27      12100238