Index of /genomes/Maylandia_zebra/CHR_LG15/


../
mze_ref_M_zebra_UMD2a_chrLG15.asn.gz        25-Apr-2018 16:27        2867
mze_ref_M_zebra_UMD2a_chrLG15.fa.gz        25-Apr-2018 16:27      10152884
mze_ref_M_zebra_UMD2a_chrLG15.gbk.gz        25-Apr-2018 16:27      14134887
mze_ref_M_zebra_UMD2a_chrLG15.gbs.gz        25-Apr-2018 16:27        1851
mze_ref_M_zebra_UMD2a_chrLG15.mfa.gz        25-Apr-2018 16:27      11098155