Index of /genomes/Maylandia_zebra/CHR_LG22/


../
mze_ref_M_zebra_UMD2a_chrLG22.asn.gz        25-Apr-2018 16:27        2871
mze_ref_M_zebra_UMD2a_chrLG22.fa.gz        25-Apr-2018 16:27      10154597
mze_ref_M_zebra_UMD2a_chrLG22.gbk.gz        25-Apr-2018 16:27      14176748
mze_ref_M_zebra_UMD2a_chrLG22.gbs.gz        25-Apr-2018 16:27        1850
mze_ref_M_zebra_UMD2a_chrLG22.mfa.gz        25-Apr-2018 16:27      11110569