Index of /genomes/Maylandia_zebra/CHR_LG23/


../
mze_ref_M_zebra_UMD2a_chrLG23.asn.gz        25-Apr-2018 16:27        2867
mze_ref_M_zebra_UMD2a_chrLG23.fa.gz        25-Apr-2018 16:27      12297597
mze_ref_M_zebra_UMD2a_chrLG23.gbk.gz        25-Apr-2018 16:27      17190419
mze_ref_M_zebra_UMD2a_chrLG23.gbs.gz        25-Apr-2018 16:27        1849
mze_ref_M_zebra_UMD2a_chrLG23.mfa.gz        25-Apr-2018 16:27      13460155