Index of /genomes/Maylandia_zebra/CHR_LG3/


../
mze_ref_M_zebra_UMD2a_chrLG3.asn.gz        25-Apr-2018 16:27        2867
mze_ref_M_zebra_UMD2a_chrLG3.fa.gz         25-Apr-2018 16:27      10857556
mze_ref_M_zebra_UMD2a_chrLG3.gbk.gz        25-Apr-2018 16:27      15225186
mze_ref_M_zebra_UMD2a_chrLG3.gbs.gz        25-Apr-2018 16:27        1849
mze_ref_M_zebra_UMD2a_chrLG3.mfa.gz        25-Apr-2018 16:27      11912044