Index of /genomes/Maylandia_zebra/CHR_LG8/


../
mze_ref_M_zebra_UMD2a_chrLG8.asn.gz        25-Apr-2018 16:27        2868
mze_ref_M_zebra_UMD2a_chrLG8.fa.gz         25-Apr-2018 16:27       7041333
mze_ref_M_zebra_UMD2a_chrLG8.gbk.gz        25-Apr-2018 16:27       9804178
mze_ref_M_zebra_UMD2a_chrLG8.gbs.gz        25-Apr-2018 16:27        1849
mze_ref_M_zebra_UMD2a_chrLG8.mfa.gz        25-Apr-2018 16:27       7683368