Index of /genomes/Ooceraea_biroi/CHR_01/


../
2015173_ref_Obir_v5.4_chr1.asn.gz         07-Nov-2018 21:07        1800
2015173_ref_Obir_v5.4_chr1.fa.gz          07-Nov-2018 21:07       7291918
2015173_ref_Obir_v5.4_chr1.gbk.gz         07-Nov-2018 21:07      10292802
2015173_ref_Obir_v5.4_chr1.gbs.gz         07-Nov-2018 21:07        1439
2015173_ref_Obir_v5.4_chr1.mfa.gz         07-Nov-2018 21:07       7898037