Index of /genomes/Ooceraea_biroi/CHR_02/


../
2015173_ref_Obir_v5.4_chr2.asn.gz         07-Nov-2018 21:07        1798
2015173_ref_Obir_v5.4_chr2.fa.gz          07-Nov-2018 21:07       5664375
2015173_ref_Obir_v5.4_chr2.gbk.gz         07-Nov-2018 21:07       8035061
2015173_ref_Obir_v5.4_chr2.gbs.gz         07-Nov-2018 21:07        1441
2015173_ref_Obir_v5.4_chr2.mfa.gz         07-Nov-2018 21:07       6168859