Index of /genomes/Ooceraea_biroi/CHR_05/


../
2015173_ref_Obir_v5.4_chr5.asn.gz         07-Nov-2018 21:07        1798
2015173_ref_Obir_v5.4_chr5.fa.gz          07-Nov-2018 21:07       5175020
2015173_ref_Obir_v5.4_chr5.gbk.gz         07-Nov-2018 21:07       7311919
2015173_ref_Obir_v5.4_chr5.gbs.gz         07-Nov-2018 21:07        1439
2015173_ref_Obir_v5.4_chr5.mfa.gz         07-Nov-2018 21:07       5590651