Index of /genomes/Ooceraea_biroi/CHR_06/


../
2015173_ref_Obir_v5.4_chr6.asn.gz         07-Nov-2018 21:07        1798
2015173_ref_Obir_v5.4_chr6.fa.gz          07-Nov-2018 21:07       4983118
2015173_ref_Obir_v5.4_chr6.gbk.gz         07-Nov-2018 21:07       7060328
2015173_ref_Obir_v5.4_chr6.gbs.gz         07-Nov-2018 21:07        1440
2015173_ref_Obir_v5.4_chr6.mfa.gz         07-Nov-2018 21:07       5408834