Index of /genomes/Ooceraea_biroi/CHR_08/


../
2015173_ref_Obir_v5.4_chr8.asn.gz         07-Nov-2018 21:07        1798
2015173_ref_Obir_v5.4_chr8.fa.gz          07-Nov-2018 21:07       4695152
2015173_ref_Obir_v5.4_chr8.gbk.gz         07-Nov-2018 21:07       6642688
2015173_ref_Obir_v5.4_chr8.gbs.gz         07-Nov-2018 21:07        1440
2015173_ref_Obir_v5.4_chr8.mfa.gz         07-Nov-2018 21:07       5096378