Index of /genomes/Ooceraea_biroi/CHR_09/


../
2015173_ref_Obir_v5.4_chr9.asn.gz         07-Nov-2018 21:07        1799
2015173_ref_Obir_v5.4_chr9.fa.gz          07-Nov-2018 21:07       4616180
2015173_ref_Obir_v5.4_chr9.gbk.gz         07-Nov-2018 21:07       6555184
2015173_ref_Obir_v5.4_chr9.gbs.gz         07-Nov-2018 21:07        1440
2015173_ref_Obir_v5.4_chr9.mfa.gz         07-Nov-2018 21:07       5004158