Index of /genomes/Ooceraea_biroi/CHR_10/


../
2015173_ref_Obir_v5.4_chr10.asn.gz         07-Nov-2018 21:07        1800
2015173_ref_Obir_v5.4_chr10.fa.gz         07-Nov-2018 21:07       3963982
2015173_ref_Obir_v5.4_chr10.gbk.gz         07-Nov-2018 21:07       5751203
2015173_ref_Obir_v5.4_chr10.gbs.gz         07-Nov-2018 21:07        1441
2015173_ref_Obir_v5.4_chr10.mfa.gz         07-Nov-2018 21:07       4313407