Index of /genomes/Ooceraea_biroi/CHR_11/


../
2015173_ref_Obir_v5.4_chr11.asn.gz         07-Nov-2018 21:07        1801
2015173_ref_Obir_v5.4_chr11.fa.gz         07-Nov-2018 21:07       4069432
2015173_ref_Obir_v5.4_chr11.gbk.gz         07-Nov-2018 21:07       5748773
2015173_ref_Obir_v5.4_chr11.gbs.gz         07-Nov-2018 21:07        1440
2015173_ref_Obir_v5.4_chr11.mfa.gz         07-Nov-2018 21:07       4402097