Index of /genomes/Ooceraea_biroi/CHR_12/


../
2015173_ref_Obir_v5.4_chr12.asn.gz         07-Nov-2018 21:07        1802
2015173_ref_Obir_v5.4_chr12.fa.gz         07-Nov-2018 21:07       4000874
2015173_ref_Obir_v5.4_chr12.gbk.gz         07-Nov-2018 21:07       5691368
2015173_ref_Obir_v5.4_chr12.gbs.gz         07-Nov-2018 21:07        1443
2015173_ref_Obir_v5.4_chr12.mfa.gz         07-Nov-2018 21:07       4336213