Index of /genomes/Ooceraea_biroi/CHR_13/


../
2015173_ref_Obir_v5.4_chr13.asn.gz         07-Nov-2018 21:07        1799
2015173_ref_Obir_v5.4_chr13.fa.gz         07-Nov-2018 21:07       2356665
2015173_ref_Obir_v5.4_chr13.gbk.gz         07-Nov-2018 21:07       3820776
2015173_ref_Obir_v5.4_chr13.gbs.gz         07-Nov-2018 21:07        1439
2015173_ref_Obir_v5.4_chr13.mfa.gz         07-Nov-2018 21:07       2557875