Index of /genomes/Ooceraea_biroi/CHR_14/


../
2015173_ref_Obir_v5.4_chr14.asn.gz         07-Nov-2018 21:07        1799
2015173_ref_Obir_v5.4_chr14.fa.gz         07-Nov-2018 21:07       2416330
2015173_ref_Obir_v5.4_chr14.gbk.gz         07-Nov-2018 21:07       3602062
2015173_ref_Obir_v5.4_chr14.gbs.gz         07-Nov-2018 21:07        1440
2015173_ref_Obir_v5.4_chr14.mfa.gz         07-Nov-2018 21:07       2627188